Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Lịch sử giáo dục Quảng Trị

50 Năm phát triển sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo

50 Năm phát triển sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo (Bộ GD & ĐT, trang 13)

GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ - 10 NĂM LẬP LẠI TỈNH (tt)

Thời kỳ này đất nước lâm vào cảnh khủng hoảng, cùng với cơn bão thế kỷ năm 1985 và 5 trận bão lũ tháng 9/1990 đã tàn phá hết sức nặng nề nền kinh tế của tỉnh cũng như cơ sở vật chất của ngành Giáo dục.

GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ - 10 NĂM LẬP LẠI TỈNH

Thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, nhân loại đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI, Đảng cộng sản Việt Nam với 2 kỳ Đại hội VI (12/1986) và Đại hội VII (6/1991) đã đề ra cương lĩnh mới xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội;

Trang 1 
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị