Sunday, 25/02/2018 - 14:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ Khoa học Giáo dục
  • Điện thoại:
   0966222999
  • Email:
   lethihuongsgd@quangtri.edu.vn; huong_lt@qttc.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Xuân Kiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Khoa học
  • Điện thoại:
   0913485343
  • Email:
   phanxuankieusgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Khoa học
  • Điện thoại:
   0914042080
  • Email:
   hoangxuanthuysgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Văn
  • Điện thoại:
   0913456506
  • Email:
   nguyenthuthuysgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Ái Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tin học
  • Điện thoại:
   0914 064 721
  • Email:
   aiphuong866@gmail.com; doanaiphuongsgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kế toán
  • Điện thoại:
   0945 919 777
  • Email:
   ngothibichlienkttt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin hoc
  • Học hàm, học vị:
   Ths.Tin học
  • Điện thoại:
   0913.866.377
  • Email:
   leminhchung@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905.176.333
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0914.042.080
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Xuân Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913 485 592
  • Email:
   lexuanhiensgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0947 202 456
  • Email:
   tranmanhhasgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Việt Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905 050 810
  • Email:
   ngovietducsgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: