Thứ năm, 23/11/2017 - 05:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
 • Lê Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914 030 421
  • Email:
   Letruongsonsgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Trọng Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sử
  • Điện thoại:
   0914 312 254
  • Email:
   hotrongtiensgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Văn Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905 195 447
  • Email:
   caovancansgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Minh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0915934698
  • Email:
   dangminhthisgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: