• Phan Hữu Huyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0905 425 379
  • Email:
   phanhuuhuyensgd@quangtri.edu.vn
 • Võ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914050806
  • Email:
   Hoangcho1269@yahoo.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947944272
  • Email:
   Nguyenthihiensgdqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0914917667
  • Email:
   nguyenthithuyxuan@quangtri.gov.vn
 • Ngô Vĩnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914823355
  • Email:
   ngovinhha@quangtri.gov.vn
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 1.098
Tháng 04 : 67.574
Tháng trước : 108.088
Năm 2021 : 343.317