• Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914 220 579
  • Email:
   lethilanb.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Đăng Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDCT
  • Điện thoại:
   0917 989 494
  • Email:
   hoathpt@gmail.com; nguyendanghoa@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Trường Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0943333159
  • Email:
   nguyentruongdan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Xuân Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0918.394.234; 0962.248.117
  • Email:
   xhieunhl@gmail.com; nguuyenxuanhieu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hồ Đắc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPGD Vật lý
  • Điện thoại:
   0918 588 115
  • Email:
   hdvinh218@gmail.com; hodacvinh@quangtri.gov.vn
 • Lê Ngọc Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP TDTT
  • Điện thoại:
   0914096602
  • Email:
   lengocthanhdh@gmail.com; lengocthanh@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Đức Tửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Điện thoại:
   0914 127 285
  • Email:
   ngductuu@yahoo.com.vn; nguyenductuu@quangtri.gov.vn
 • Đỗ Mạnh Tôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý tự nhiên
  • Điện thoại:
   0913994678
  • Email:
   domanhton@gmail.com; domanhton.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPGD Anh văn
  • Điện thoại:
   0916 384 168
  • Email:
   nguyenvanminh@quangtri.edu.vn; nguyenvanminh@quangtri.gov.vn
 • Lê Văn Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPDH Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0914 076 571
  • Email:
   levantinh@quangtri.gov.vn
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 56.283
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 56.283