Sunday, 25/02/2018 - 14:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
 • Lê Văn Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPDH Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0914 076 571
  • Email:
   tinhlvqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Ái Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ CNTT
  • Điện thoại:
   0914 064 721
  • Email:
   aiphuong866@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914 220 579
  • Email:
   lethilansgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đăng Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDCT
  • Điện thoại:
   0917 989 494
  • Email:
   hoathpt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPGD Anh văn
  • Điện thoại:
   0915 334 829
  • Email:
   nguyenvanminh@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Tửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Điện thoại:
   0914 127 285
  • Email:
   ngductuu@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Đắc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPGD Vật lý
  • Điện thoại:
   0918 588 115
  • Email:
   hdvinh218@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Ngọc Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP TDTT
  • Điện thoại:
   0914096602
  • Email:
   lengocthanhdh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0918.394.234; 0962.248.117
  • Email:
   xhieunhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trường Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0943333159
  • Email:
   quangtritoantrh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Mạnh Tôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý tự nhiên
  • Điện thoại:
   0913994678
  • Email:
   domanhton@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: