• Đoàn Thị Ái Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ CNTT
  • Điện thoại:
   0914 064 721
  • Email:
   aiphuong866@gmail.com; doanthiaiphuong@quangtri.gov.vn
 • Thái Thị Hoa Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ PPGD Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0945 050 336
  • Email:
   thaithihoaly@quangtri.gov.vn
 • Hồ Công Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân CNTT
  • Điện thoại:
   0943.078. 228
  • Email:
   hocongngocsgd@quangtri.edu.vn
 • Lê Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Khoa học máy tính
  • Điện thoại:
   0913866377
  • Email:
   leminhchung@quangtri.gov.vn
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 2.385
Tháng 01 : 62.192
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 62.192