Thứ năm, 23/11/2017 - 05:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
 • Đoàn Thị Ái Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tin học
  • Điện thoại:
   0914 064 721
  • Email:
   aiphuong866@gmail.com; doanaiphuongsgd@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kế toán
  • Điện thoại:
   0945 919 777
  • Email:
   ngothibichlienkttt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Tú Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0905.220.595
  • Email:
   tranthitulinh.cnttnn@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin hoc
  • Học hàm, học vị:
   Ths.Tin học
  • Điện thoại:
   0913.866.377
  • Email:
   leminhchung@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: