• Đinh Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0915001350
  • Email:
   dinhcongnhat.thpt@quangtri.gov.vn
 • Mai Chiếm Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0947888156
  • Email:
   maichiemkhang@quangtri.gov.vn
 • Hồ Thị Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0918. 997. 489
  • Email:
   tranthilysgd@quangtri.edu.vn
 • Đào Lê Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914829345
  • Email:
   daoleduytan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0944. 242. 199
  • Email:
   vanphongsgd@quangtri.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 1.121
Tháng 04 : 67.597
Tháng trước : 108.088
Năm 2021 : 343.340