• Đinh Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0915001350
  • Email:
   dinhcongnhat.thpt@quangtri.gov.vn
 • Mai Chiếm Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0947888156
  • Email:
   maichiemkhang@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Luật
  • Điện thoại:
   0984.774.664
  • Email:
   tuan27@gmail.com
 • Hồ Thị Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0918. 997. 489
  • Email:
   tranthilysgd@quangtri.edu.vn
 • Trần Thương Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý Quang học
  • Điện thoại:
   09.43.87.1357
  • Email:
   tranthuongthien@quangtri.gov.vn
 • Đào Lê Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914829345
  • Email:
   daoleduytan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0944. 242. 199
  • Email:
   vanphongsgd@quangtri.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2.516
Tháng 01 : 62.323
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 62.323