1. Thanh tra Sở - SĐT cố định (gọi trong giờ hành chính): 0233 3852549

   2. Đ/c Đặng Thị Bé Trang - Chánh thanh tra - Di động: 0919 511 486