Thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Chọn lịch:

Thứ/

Ngày

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

24/7

 

* 8h: PGĐ Kiểu + Phòng CTTT dự trao học bổng cho học sinh gia đình chính sách tại LĐLĐ tỉnh.

 

* Phòng GDTrH làm việc với Trung tâm Quan trắc về cam kết Bảo vệ Môi trường ở trường học.

 

* 8h00’: Đại hội Chi bộ GDMN-TH

* 14h00’: Đại hội Chi bộ TCCB.

 

 

3

25/7

 

* 8h00’: Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở - CĐ ngành

* 7h30’: Hội nghị triển khai KHBD hè cấp tiểu học (TP: Theo CV triệu tập) tại trường TH Nguyễn Tất Thành, Đông Hà.

 

 

 

 

* 14h00’: Đại hội Chi bộ Chính trị tư tưởng.

 

* 14h00’: Ban GĐ viếng NTLS Trường Sơn, Đường 9 và dâng hương tại Thành Cổ Q.Trị (Theo Chương trình của UBND tỉnh) xe For.

 

* 14h: Họp khối thi đua các trường trực thuộc Sở (TP: GĐ, PGĐ X.Thủy, CVP, Trưởng phòng: TrH, Đ/c Hà (VP) tại TT CNTT-NN.

 

4

26/7

 

* 8h00’: Đại hội Chi bộ Trung tâm CNTT-NN

 

* 8h00’: Họp Ban GĐ + TCCB tại tầng 2.

* 8h00’: PGĐ T.Thủy + Đoàn công tác dự Hội thảo tích hợp hoạt động KĐCLGD tại Đà Nẵng (1 ngày)

 

* 14h00’: Làm việc với đại diện Ngân hàng Viettinbank về phần mềm CNTT (TP: GĐ, PGĐ T.Thủy, CVP, đ/c Phương (TrH) tại tầng 2.

 

* 14h00’: Đại hội Chi bộ Thanh tra.

 

* 19h30’: GĐ Sở dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS “Dáng đứng Việt Nam” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Q.Trị, xe For.

5

27/7

* 8h00’: Đại hội Chi bộ GDTX-CN

* PGĐ X.Thủy dự Hội nghị góp ý Luật TDTT tại Đà Nẵng (2 ngày) xe ô tô

 

 

* 14h00’: Đại hội Chi bộ KHTC

6

28/7

* 8h00’: Giám đốc họp HĐND tỉnh (2 ngày) xe For

* 8h30’: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ về Đề án NN 2020 (TP: BCĐ ĐA 2020 của Sở, đại diện LĐ phòng KHTC, TH, TrH, GDTX-CN; PGĐ Kiểu chủ trì) tại tầng 2. Đ/c Hà, Minh (TrH) chuẩn bị ND.

* PGĐ T.Thủy tham gia phỏng vấn với đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐHSP Huế (xe ô tô)

* 8h00’: Đại hội Chi bộ Khảo thí &KĐCLGD

 

 

* 14h00’: Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

 

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị