•           Tổ chức hoạt động cho học sinh ở trường trong giờ ra chơi là một trong những nội dung được Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Hòa rất quan tâm. Với  20 phút giữa giờ, các em học sinh được thư giản với các trang sách báo, các bài tập thể dục giữa ...
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.105
Tháng 04 : 67.581
Tháng trước : 108.088
Năm 2021 : 343.324