Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Văn phòng 03/01/2017

GIỚI THIỆU

 Chức năng, nhiệm vụ

STT Họ và tên
 Chức vụ  
Trình độ chuyên môn
Chân dung
1

Võ Văn Minh
Điện thoại: 0915. 240. 234
Email:minhxuanay@gmail.com
vovanminhsgd@quangtri.edu.vn
 

Chánh Văn phòng Thạc sỹ  
2
 Cổ Thế Tân
Điện thoại: 0913 453 896
cothetansgd@quangtri.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cao học
Địa lý

 3 Lê Đình Phú
 Phone: 0913.402.377
 Email: ledinhphu@quangtri.edu.vn
 Chuyên viên ĐH Kế toán
 
4
Trần Thị Lý
Điện thoại: 0918. 997. 489
Email: tranthilysgd@quangtri.edu.vn
Chuyên viên  Cử nhân Tin học  
5
 Hồ Thị Thư
Điện thoại: 0982. 364. 559
 Email: hothithusgd@quangtri.edu.vn
Chuyên viên Cử nhân Sư phạm tiếng Anh
6

 Nguyễn Quốc Tuấn
  Điện thoại: 0984.774.664
Email: tuan27@gmail.com

Cán bộ Văn phòng
 Cử nhân Luật  
7
 Hoàng Đức Ninh
 Điện thoại: 0988. 620. 477
Lái xe CN Lái xe  
8
 Phạm Văn Bình
  Điện thoại: 0944. 242. 199
Lái xe CN Lái xe  
9

Võ Đình Lăng
Điện thoại: 01272 529 563

Bảo vệ    

 Email: vanphongsgd@quangtri.edu.vn

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị