Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng, nhiệm vụ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
1
 Lê Văn Tính
Điện thoại: 0914 076 571
Email: tinhlvqt@gmail.com
Trưởng phòng  Thạc sỹ PPDH Lịch Sử  
2
 Đoàn Thị Ái Phương
Điện thoại: 0914 064 721
Email: aiphuong866@gmail.com
Phó Trưởng phòng

Thạc Sỹ CNTT

 3   Lê Thị Lan
Điện thoại: 0914 220 579
Email: lethilansgd@quangtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng   Thạc sỹ Ngữ văn   
4 Nguyễn Đăng Hòa
Điện thoại: 0917 989 494
Email: hoathpt@gmail.com
  
Chuyên viên chính ĐHSP GDCT
5
 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 0915 334 829
Email:nguyenvanminh@quangtri.edu.vn
Chuyên viên  Thạc sỹ PPGD Anh văn
6
 Nguyễn Đức Tửu
Điện thoại: 0914 127 285
Email: ngductuu@yahoo.com.vn
Chuyên viên chính  ĐHSP Hóa
 7  

Hồ Đắc Vinh
Điện thoại: 0918 588 115
Email: hdvinh218@gmail.com

Chuyên viên  Thạc sỹ PPGD Vật lý  
8
 Lê Ngọc Thạnh
Email: lengocthanhdh@gmail.com
Di động: 0914096602
 Chuyên viên ĐHSP TDTT   
9

 Nguyễn Xuân Hiếu
Điện thoại: 0918.394.234; 0962.248.117
Email: xhieunhl@gmail.com

 Chuyên viên  Thạc sỹ
Sinh học
 
10
 Nguyễn Trường Dân

Điện thoại: 0943333159

Email: quangtritoantrh@gmail.com
Chuyên viên   Thạc sĩ Toán học  
11
 Đỗ Mạnh Tôn
Điện thoại: 0913994678
Email: domanhton@gmail.com
Chuyên viên
Thạc sĩ Địa lý tự nhiên
 

Email: trunghocsgd@quangtri.edu.vn

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN VIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

(Ngoài những công việc đã được phân công,  trong trường hợp của yêu cầu công việc, Lãnh đạo phòng sẽ phân công chuyên viên thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu) 

Thứ tự

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Các lĩnh vực khác

1

Lê Văn Tính

Trưởng phòng

- Chỉ đạo và phụ trách chung tất cả công tác của phòng GDTrH; Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực GDTrH đã quy định; Chịu trách nhiệm: Chỉ đạo dạy học Lịch sử;

-Chỉ đạo công tác Đoàn, Đội; Nghề phổ thông; NGLL; Giáo dục MT và các hoạt động giáo dục khác; Thi đua phòng; trường chuẩn QG; Chỉ đạo công tác thi đua CBGV; Giáo viên dạy giỏi; các Cuộc thi HS giỏi cấp tỉnh và các cuộc thi khác; Trường học mới; “Trường học thân thiện”; CRS.

2

Đoàn Thị Ái Phương

Phó trưởng phòng/kiêm Giám đốc TTCNTT-NN

- Chỉ đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền. Chịu trách nhiệm: Phụ trách theo dõi và chỉ đạo dạy học các môn Tự nhiên; chỉ đạo daỵ học môn Tin học.

- Chỉ đạo trường chuyên;
- Phụ trách CNTT, Nghiên cứu KHKT, Trường học kết nối.

3

Lê Thị Lan

Phó trưởng phòng

- Chỉ đạo dạy học môn Văn, môn Mĩ Thuật, Phụ trách theo dõi và chỉ đạo dạy học các môn Xã hội.

 

- Chỉ đạo Dạy thêm học thêm; khen thưởng và kỉ luật học sinh; Dạy học tự chọn; Giáo dục hòa nhập; Thiết bị, phòng học bộ môn;

 công tác chủ nhiệm; Giáo dục dân tộc; Thư viện.

4

Nguyễn Đăng Hòa

Chuyên viên chính

-Chỉ đạo dạy học môn GDCD

-Phụ trách giáo dục hòa nhập; Giáo dục dân tộc; Giáo dục đạo đức cho học sinh; Giáo dục ATGT; công tác phổ cập

 

5

 

Nguyễn Đức Tửu

 

Chuyên viên chính

 

- Chỉ đạo dạy học môn Hóa học

 

-Phụ trách công tác thiết bị, phòng học bộ môn, chuyển trường, trường chuẩn quốc gia.

6

Lê Ngọc Thạnh

Chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Âm nhạc;

-Phụ trách Thế thao học đường; Xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

7

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Tiếng Anh; Đề án ngoại ngữ

- Công tác Đoàn, Đội trường học;  Dạy thêm học thêm; Các cuộc thi liên quan đến môn Tiếng Anh.

8

Nguyễn Trường Dân

Chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Toán

- Phụ trách các cuộc thi trên mạng môn Toán, Giải toán trên máy tính cầm tay; trường chuẩn quốc gia; trường học mới.

9

Hồ Đắc Vinh

Chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Vật Lý và Kĩ thuật công nghiệp

- Phụ trách công tác thư viện; Thiết bị, phòng học bộ môn; công tác thống kê;; Nghề PT; Tư vấn hướng nghiệp.

10

Nguyễn Xuân Hiếu

Chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Sinh học và Kĩ thuật nông nghiệp.

- Phụ trách HIV; Dân số và sức khỏe sinh sản; Giáo dục  môi trường; thư ký phòng; tổng hợp báo cáo các đơn vị; Đảm nhiệm công tác văn phòng, tổng hợp báo cáo, ghi biên bản các cuộc họp của Phòng; trường học kết nối.

11

Nguyễn Mạnh Tôn

Chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Địa lí

- Phụ trách các hoạt động: Giáo dục môi trường, GD dân tộc; theo dõi công văn đi, đến.

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị