Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Phòng KHTC-CSVC 12/05/2016

Chức năng, nhiệm vụ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
2  Võ Hảo
Điện thoại: 0914 042 042
Email: vohaosgd@quangtri.edu.vn
vo_hao_eduquangtri@yahoo.com
Q.trưởng phòng  Thạc sỹ
3

 Trần Mạnh Hà
Điện thoại: 0947 202 456
Email:tranmanhhasgd@quangtri.edu.vn

Phó trưởng phòng Thạc sỹ
 4  Lê Xuân Hiển
Điện thoại: 0913 485 592
Email: lexuanhiensgd@quangtri.edu.vn
 Phó trưởng phòng  Cử nhân  
 5 Trần Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0915 059 727
Email: phuongthaosgd@gmail.com
Nhân viên  Cử nhân  
6
Hoàng Thị Lan Hương
Điện thoại: 0944 719 555
Email:hoanglanhuong2508@gmail.com
Chuyên viên
 ĐH Kế toán
 

Email: khtcsgd@quangtri.edu.vn

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị