Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Thanh tra 14/02/2017

GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ

Email: thanhtrasgd@quangtri.edu.vn

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ   TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
1

 Nguyễn Văn Bằng
Email: bangcvp@gmail.com
Điện thoại: 0913.442.694

Chánh Thanh Tra    
2 Đặng Thị Bé Trang
Điện thoại: 0919 511 486
Email: betrangqt@gmail.com
Phó Chánh Thanh tra  
3 Nguyễn Quốc Hưng
Email: qhungtxqt@gmail.com
Điện thoại: 0963.867.555
Thanh tra viên    


Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị