Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng sở

   1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan sở và của ngành; điều phối hoạt động của các phòng cơ quan sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hướng dẫn và tổng hợp công tác Thi đua - Khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học; công tác đối nội, đối ngoại của ngành, các hoạt động báo chí, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác hành chính, quản trị trong cơ quan sở.

  2.  Nhiệm vụ

a) Chủ trì tổng hợp và xây dựng các kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học của cơ quan sở và của ngành; tổ chức theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan sở và kế hoạch của ngành; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ chung của sở; tổ chức soạn thảo các văn bản của sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Chủ trì, giúp Giám đốc sở hướng dẫn, quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng; sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), nghiên cứu khoa học toàn ngành; các phong trào thi đua của ngành, của tỉnh phát động.

c) Kiểm tra thể thức, thủ tục và tổ chức phát hành các văn bản hành chính do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học của các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở.

e) Chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về ngành trên các phương tiện thông tin truyền thông của trung ương và địa phương; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để thu thập và cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành.

f) Chủ trì hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, thi đua, khen thưởng, SKKN, văn thư, lưu trữ, ...) cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Sở; quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, bảo mật và lưu trữ tài liệu trong cơ quan sở; xây dựng và quản lý thư viện, phòng truyền thống của ngành.

g) Bảo mật con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Đảng uỷ, của Công đoàn cơ quan sở; đóng dấu công văn, gửi và lưu công văn đi; tiếp nhận công văn đến, giúp lãnh đạo sở phân loại, giao công văn sau khi lãnh đạo sở xử lý đến cho các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện công văn; chịu trách nhiệm in ấn văn bản của cơ quan, trực điện thoại, trực văn thư, thường trực bảo vệ cơ quan, đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc.

h) Lập dự toán và thực hiện việc mua sắm trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo các điều kiện làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí của cơ quan sở theo quy định của Nhà nước.

i) Chủ trì, giúp Giám đốc sở quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản vật tư thiết bị, phương tiện đi lại; đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng chống lụt bão, thiên tai của cơ quan sở. Tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, công tác an ninh, bảo vệ trật tự an toàn, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc của cơ quan.

k) Chủ trì, phối hợp với các phòng cơ quan sở giúp Giám đốc sở tổ chức việc tiếp khách, đảm bảo công tác đối nội, đối ngoại, thực hiện các quy định về quản lý người nước ngoài đến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan sở, các hội nghị của Sở thuộc lĩnh vực phụ trách và các hội nghị lớn toàn ngành.

l) Phối hợp với Công đoàn cơ quan giúp Giám đốc sở xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan sở và các quy định về nội vụ trật tự, nền nếp, thủ tục hành chính; chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan sở.

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị