Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Bài viết không tồn tại

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Mầm non

           1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mầm non trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học; đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non của tỉnh.

b) Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục dân tộc đối với trẻ ở độ tuổi mầm non, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; tham mưu tổ chức kiểm tra và trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

c) Chỉ đạo việc chăm sóc giáo dục trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non bị khuyết tật; chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục mầm non; phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục bảo vệ môi trường;…Xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong cấp học.

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng sở chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá và xếp loại các cuộc vận động, phong trào thi đua đối với các cơ sở giáo dục mầm non.

e) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo  quy hoạch đội ngũ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

f) Phối hợp với Phòng Giáo dục chuyên nghiệp xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

g) Phối hợp với Phòng KH-TC-CSVC chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ chơi giáo dục mầm non; việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học,

h) Phối hợp với Thanh tra sở trong công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục mầm non.

i) Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện công tác kiểm định chất lượng các trường mầm non theo quy định.

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị