Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ đó là “Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức Thanh tra trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết…”. Điều này khẳng định mục tiêu và hiệu quả của công tác thanh tra đột xuất. Từ đầu năm học 2016-2017 đến nay, Thanh tra Sở GD&ĐT đã thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Tuy nhiên, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra đột xuất chuyên đề việc thực hiện quy chế chuyên môn tại 10 đơn vị, chuyên đề công tác kiểm tra nội bộ trường học và việc bảo đảm an toàn cho trẻ tại 04 trường Mầm non. Qua thanh tra đột xuất, các đơn vị trường học đã tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học các bộ môn văn hóa theo đúng quy định, đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên không thực hiện công tác soạn giảng khi lên lớp, cập nhật điểm chưa kịp thời và không đúng quy định; chưa chú trọng đến công tác soạn giảng, dặn dò học sinh tự học ở nhà, chuẩn bị bài mới; tiết dạy thực hành chưa được thực hiện quả,… Thanh tra Sở đã kiến nghị với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn (về soạn giảng, ra đề kiểm tra, cập nhật điểm, thực hiện chương trình,..) nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường cũng như góp phần vào nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung của ngành./.

Thanh tra Sở

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị