Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

1. BAN GIÁM ĐỐC

 Chức năng, nhiệm vụ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
1

 Đoàn Thị Ái Phương
ĐT: 0914 064 721
Email:
aiphuong866@gmail.com
doanaiphuongsgd@quangtri.edu.vn

GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ
 Tin học


 

2. NHÂN VIÊN

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   TRÌNH ĐỘ      CHUYÊN MÔN  CHÂN DUNG
1

 Ngô Thị Bích Liên
ĐT: 0945 919 777
Email. ngothibichlienkttt@quangtri.edu.vn

Kế toán Đại học
kế toán
2

 TRẦN THỊ TÚ LINH
 Phone: 0905.220.595
 Email: tranthitulinh.cnttnn@quangtri.edu.vn

Giáo Viên
Tiếng Anh
Đại học
ngoại ngữ
5

 LÊ MINH CHUNG
 Phone: 0913.866.377
 Email: leminhchung@quangtri.edu.vn

Giáo viên
Tin hoc

Ths.Tin học

Email: cnttnnqt@quangtri.edu.vn

 

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị