Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 Tải file đính kèm>>

1. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 2: Sở GD&ĐT nhận, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của việc yêu cầu; đối chiếu sổ gốc, tiến hành soạn thảo quyết định chỉnh sửa, in phôi bản sao văn bằng chứng chỉ và trình ký.

- Bước 3: Trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 01 - Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định trên có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng ch không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GD&ĐT

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ.

i) Lệ phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

l) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân./.

 

2. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT;

- Bước 2: Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD thuộc Sở GD&ĐT nhận, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của việc yêu cầu; đối chiếu sổ gốc, tiến hành in phôi bản sao văn bằng chứng chỉ và trình ký.

- Bước 3: Trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT

Địa chỉ: 01 - Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân.

Xem lại quy định tại Điều 34, Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT: chỉ yêu cầu xuất trình, ko yêu cầu nộp hồ sơ

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu (nếu nộp trực tiếp) hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (nếu tiếp nhận hồ sơ từ 15 giờ);

- Trường hợp đơn được gửi qua bưu điện thì chậm nhất trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn (theo dấu ngày đến của bưu điện).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GD&ĐT

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bằng, chứng chỉ

i) Lệ phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ.

l) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân./.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

................................................................. (*)

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

 

Tôi tên là: (Viết chữ in hoa) ............................................................................................................

Ngày sinh: ...................../............./............................................ Giới tính: .......................................

Nơi sinh: (huyện, tỉnh) .....................................................................................................................

Học sinh trường: (đúng tên trường trước đây theo học) ..............................................................

Đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm: .................................................................................................

Lý do xin cấp lại: ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Sở GD&ĐT cấp lại cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp để sử dụng trong công việc.

Số lượng bản sao xin cấp lại: ..................... bản.

 

                                                                                  Ngày .......... tháng ......... năm 20......

                                                                                                   Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

*) Ghi rõ Trung học cơ sở / Trung học phổ thông / Bổ túc Trung học cơ sở / Bổ túc Trung học phổ thông

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị