Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Thực hiện Luật Lưu trữ số: 01/2011/QH13  được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư  số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;  Kế hoạch số 431/KH-SGDĐT ngày 10/4/2017 về tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày 12/4/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2017.

Tham gia tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ có Tiến sỹ Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo cùng các đ/c lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban thuộc Sở.

Việc tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, đưa công tác văn thư, lưu trữ  và quản lý tài liệu lưu trữ đi vào hoạt động có nề nếp, thực hiện thống nhất về nghiệp vụ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan Sở để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

           

 Ông  Bùi Hải Lân - Chuyên viên phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ - Chi cục Văn thư, Lưu trữ hướng dẫn nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ cho các thành viên tham gia tập huấn

 

Thực hiện nội dung tập huấn có bà Hoàng Thị Minh Hạnh - Trưởng phòng quản lý Văn thư, Lưu trữ và ông Bùi Hải Lân - Chuyên viên phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ - Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.

Sau khi hướng dẫn lý thuyết chung, các giảng viên đã về từng phòng, ban hướng dẫn cụ thể việc tác nghiệp lập hồ sơ lưu trữ  cho từng đơn vị

                Buổi tập huấn đã hoàn thành chương trình và đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra và kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày./.

CVC. Cổ Thế Tân- Phó Chánh văn phòng

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị