Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

1. Tình hình thực hiện các chế độ chính sách dân tộc

Trên cơ sở các văn bản điều hành thực hiện chính sách hỗ trợ trong Giáo dục và Đào tạo của Trung ương, tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Chính sách đào tạo đối với học sinh các dân tộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP Ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

- Chính sách học bổng cho học sinh dân tộc theo Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

- Chính sách thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTG ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015;

- Chế độ cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

- Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Chế độ đối với giáo viên theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định 116/2010/NĐ-Cp ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ;

- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức học bỗng cho học sinh Trường trẻ em khuyết tật;

- Công văn số 4106/UBND-VX ngày 07/10/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc miễn thu học phí học sinh các xã vùng biển năm học 2016-2017.

 

2. Đánh giá kết quả đạt được

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ trong Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh;

- Trên cơ sở các văn bản điều hành thực hiện chính sách hỗ trợ trong Giáo dục và Đào tạo của Trung ương, tỉnh đã góp phần xóa nghèo bền vững cho học sinh và phụ huynh miền núi;

- Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đã được bố trí nhưng mô hình trường bán trú triển khai chưa đồng đều nên chưa phát huy tốt hiệu quả;

 

3. Một số kiến nghị, đề xuất

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên và học sinh diện chính sách;

 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông dân tộc nội trú tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, chính sách của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh đối với học sinh và giáo viên miền núi để thực hiện vững chắc công tác giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo.

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính - CSVC

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị