Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

“Trường học kết nối” là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo qua mạng thông tin trực tuyến, được Bộ Giáo dục và Đào tạo khai trương vào cuối tháng 10-2014.

Các cơ quan quản lý giáo dục có thể sử dụng "Trường học kết nối", để thực hiện việc tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng đến các cơ sở giáo dục, để triển khai các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; Hỗ trợ sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn ở trường; tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Hỗ trợ dạy học tích cực thông qua một số học liệu điện tử.

Với giáo viên, "Trường học kết nối" giúp cho việc đổi mới hình thức tổ chức và quản lý các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường. Mỗi giáo viên được nhận một tài khoản trên mạng, kê khai đầy đủ thông tin cá nhân và được quản lý theo đơn vị công tác.

Với phương thức tổ chức như vậy, hệ thống “Trường học kết nối” không chỉ được dùng để tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, mà còn có thể được sử dụng trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm hay tổ chức các hoạt động dạy học "trải nghiệm sáng tạo" ở trường phổ thông.


Tập huấn khai thác và sử dụng hệ thống “Trường học kết nối” cho CBQL-GV

Ý nghĩa của hệ thống “Trường học kết nối” đã thể hiện rõ; Tuy nhiên, hiện nay việc việc khai thác và sử dụng hệ thống “Trường học kết nối” của giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác tự học, tự bồi dưỡng thì việc học tập, trao đổi, chia sẻ bài học,…của cán bộ, giáo viên qua hệ thống trang mạng “trường học kết nối” là giải pháp thuận tiện, kịp thời, phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay. Vì vậy, mỗi một cán bộ và giáo viên cần nâng cao hơn nữa ý thức tự học, tự bồi dưỡng, lấy hệ thống “Trường học kết nối” làm môi trường cùng nhau sinh hoạt chuyên môn, cùng nhau trao đổi thông tin, tích lũy và chia sẻ kinh nghiệm,… góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo./.

Phòng Giáo dục Tiểu học -sưu tầm, biên tập và giới thiệu

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị