Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 16-QĐ/ĐU, ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Sở GD & ĐT về việc thành lập, đổi tên chi bộ, Chi bộ Thanh tra được thành lập trên cơ sở tách Chi bộ Thanh tra - Khảo thí – Pháp chế.

Căn cứ Điều lệ Đảng, thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ về đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020, ngày 26/7/2017, Chi bộ Thanh tra đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Phó bí thư Đảng ủy Lê Trường Sơn; ủy viên thường vụ Đảng ủy Lê Văn Tính cùng đ/c Phạm Đình Ngụ nguyên là Bí thư Chi bộ Thanh tra – Khảo thí – Pháp chế tham dự Đại hội. ​​

 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ cho thấy, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng uỷ khối và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí hành động của cán bộ, đảng viên, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chi ủy cùng tập thể lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về thanh tra và quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra được đổi mới, nâng cao nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; đẩy nhanh tiến độ triển khai, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời; Trong công tác xây dựng  Đảng, chi uỷ đã phối hợp với lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Sở, phòng giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; bồi dưỡng kết nạp 01 đảng viên mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng thực hiện chưa thật sự nghiêm túc, nội dung sinh hoạt chưa phong phú;Vấn đề cá nhân thực hiện nội quy, giờ giấc làm việc của cơ quan có khi còn chưa nghiêm; Việc kiện toàn bộ máy thanh tra còn chậm, biên chế cán bộ thanh tra chưa đủ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của người Đảng viên trên nguyên tắc tập trung dân chủ, Chi bộ Thanh tra đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2020 là: Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ (Trong đó có 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); không có đảng viên vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Tổ công đoàn đạt vững mạnh; 100% cán bộ quản lý, thanh tra viên, chuyên viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có ít nhất 01 đồng chí được tặng Bằng khen; 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Tp th Thanh tra đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Lê Văn Tính thay mặt Ban thường vụ Đảng uỷ đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đảng viên cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới của chi bộ như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội. Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp.

 Thanh tra Sở

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị