Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị


Đồng chí Hoàng Xuân Thuỷ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 đối với Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp

Thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQTW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trương định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 2699/CT-BGDDT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; thực hiện Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; thực hiện Hướng dẫn nhiệm năm học 2017-2018 của ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục trung học năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, ý thức trách nhiệm của người công dân đối với xã hội. Đẩy mạnh tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; phòng trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong thi đua, vận động khác do ngành giáo dục và công đoàn phát động.

2. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trung học

            Các đơn vị trường học tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hoá, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu giáo dục, đảm bảo đủ điều kiện học tập cho học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, chú trọng phát triển các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, trường bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo qui định đối với trường chuẩn quốc gia.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học

Thực hiện tốt bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

Đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý; xây dựng cổng thông tin điện tử giáo dục thông minh của ngành, đồng bộ kết nối thông tin giữa Sở với các đơn vị, trường học thông suốt cơ sở dữ liệu, từng bước triển khai họp trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng mạng lớp học thông minh, khuyến khích giáo viên và học sinh tự học thông qua các phần mềm online, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tiếp tục triển khai phần mềm về sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, tăng cường nội dung sổ liên lạc điện tử. Khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng E-Learning và kho học liệu của ngành phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng mạng xã hội đúng cách.

5. Phân cấp giao quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu nhà trường trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn; đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các trường trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ gắn với dân chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục

            Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo tiêu chí cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục.

            6. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học và phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; thực hiện mô hình Trường học mới cấp Trung học cơ sở đối với lớp 8các đơn vị của 5 phòng Giáo dục và Đào tạo.

            7. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh đồng bộ các cấp học Tiểu học, THCS, THPT trên từng địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chường trình mới từ Tiểu học lên đến THPT.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội, chống bạo hành học đường; tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, nêu cao lòng nhân ái, tình yêu thương con người; lên án những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tác hại của trào lưu “nói là làm” và các trào lưu không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tăng cường tổ chức các sân chơi, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh trong trường học./.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị