Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

 (Web Quảng Trị) Ngày 22/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), trong những năm qua công tác cán bộ của ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở GD&ĐT đã tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến toàn ngành, đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác cán bộ để triển khai sâu rộng, cụ thể về những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Sở GD&ĐT đã chú trọng đến việc xây dựng quy chế, quy định, phân công, phân cấp quản lý để thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc đánh giá, sử dụng cán bộ được Sở GD&ĐT tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định; việc thực hiện đề bạt, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ luôn công khai, minh bạch đảm bảo hướng dẫn của cấp trên và quy chế của ngành; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng.

Cùng với đó, thời gian qua ngành giáo dục đào tạo đã rất coi trọng về tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ. Thường xuyên tăng cường nâng cao phẩm chất, trình độ, kiến thức và năng lực của đội ngũ làm công tác cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII còn gặp một số khó khăn, bất cập như: Công tác quy hoạch cán bộ chưa thật đảm bảo theo yêu cầu về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, tỷ lệ trẻ và nữ còn thấp; mối quan hệ phối hợp giữa ngành với cấp ủy địa phương, giữa các đơn vị với chính quyền địa phương chưa thật khăng khít…

Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo đưa ra mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý từ cơ quan Sở đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo thiết thực thực hiện nhiệm vụ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế” đồng thời đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục.

Về phương hướng thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đổi mới phương thức lãnh đạo của của các cấp ủy đảng về công tác cán bộ.

Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ phải công tâm, khách quan, sử dụng được người tài giỏi, tâm huyết với nghề; tích cực khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý vững mạnh về nhiều mặt, nhằm góp phần cho ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển…

Hồng Hà

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị