Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Ngày 27/9/2017, cấp học mầm non tổ chức Hội nghị chuyên môn năm học 2017- 2018, Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì với sự tham dự đầy đủ của CBQL các trường mầm non, chuyên viên phụ trách mầm non đại diện cho cấp học mầm non trong toàn tỉnh. Sau đây là các nội dung kết luận của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:

   I. Đánh giá 1 số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, tháng 9 năm 2017

Thời gian qua, các cơ sở GDMN đã bám sát quy trình nhiệm vụ năm học, tổ chức triển khai nhiều hoạt động với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo và đạt kết quả tốt như:

1. Tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai nhiệm vụ năm học với 100% các đơn vị thực hiện đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu theo chỉ đạo của bậc học và của ngành.

- Làm tốt công tác tham mưu, công tác tuyên truyền với các cấp, người dân để hỗ trợ kinh phí tu bổ sửa chữa, đầu tư CSVC, TB và huy động trẻ đến trường.

- Nhiều đơn vị chủ động và thực hiện tốt việc phân công lao động, chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn, tổ chức các hoạt động chuyên môn (XD và thống nhất kế hoạch, tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ, trang trí trường lớp trước ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả một số văn bản hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm trong năm học:

- Chủ động trong việc tham mưu và ban hành văn bản để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ; định hướng các nhiệm vụ để các cơ sở GDMN chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới.

- Các đơn vị đã chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm cũng như kế hoạch thực hiện chuyên đề cụ thể, sát hợp với tình hình của địa phương.

3. Thực hiện chương trình GDMN:

- Đội ngũ CBQL và giáo viên đứng lớp được tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung ban hành theo TT28/2016/TT-BGDĐT kịp thời.

- Vào năm học, các cơ sở GDMN tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN như: Xây dựng kế hoạch; thống nhất chương trình trong Hội đồng Sư phạm, phê duyệt để thực hiện...).

- Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm/lớp phù hợp, tạo tâm thế tốt cho trẻ bước vào năm học mới, thuận lợi cho thực hiện chương trình.

       Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các hoạt động còn một số hạn chế:                                                 

- Một số đơn vị chưa chủ động trong việc xây dựng, phê duyệt chương trình GDMN cho nhà trường và tổ chức thực hiện tại các nhóm/lớp còn thiếu kịp thời.

- Việc thực hiện hướng dẫn theo dõi sức khỏe, tổng hợp và đánh giá tình trạng sức khỏe cho trẻ ở một số đơn vị triển khai thực hiện còn lúng túng.

- Tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt/ngày của trẻ còn chưa nghiêm túc.

- Việc tổ chức các hoạt động dạy và học của giáo viên thiếu chủ động (chưa ổn định được nề nếp, vẫn còn tập trung trang trí môi trường, soạn giảng ... vv.

- Một số đơn vị xây dựng môi trường, trang trí nhóm lớp chậm, chưa đảm bảo theo chủ đề.

- Xác định tên nhóm lớp chưa đúng, bố trí các góc hoạt động còn hình thức và thiếu hợp lý.

II. Nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn năm học 2017- 2018

   Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong năm học 2017- 2018, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện Chương trình GDMN

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN sau bổ sung, sửa đổi theo TT28/2016/TT- BGDĐT:

+ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn phải quản lý và phê duyệt chương trình thống nhất trong toàn trường (cho tất cả các độ tuổi).

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN của Phó hiệu trưởng phải đầy đủ các nội dung:

1. Mục tiêu giáo dục (cho tất cả các độ tuổi có trong nhà trường).

2. Nội dung giáo dục (cho tất cả các độ tuổi có trong nhà trường).

3. Hoạt động (cho tất cả các độ tuổi có trong nhà trường).

4. Dự kiến chủ đề (Dự kiến tất cả các chủ đề thực hiện trong năm học).

5. Phân bố thực hiện chương trình (nội dung, hoạt động, thời lượng).

+ Giáo viên đứng lớp phải có Kế hoạch thực hiện chương trình GDMN của nhóm lớp mình phụ trách. Mỗi giáo viên phải có kế hoạch soạn giảng riêng, đảm bảo đầy đủ theo chương trình GDMN cho độ tuổi (không soạn giảng theo cách chia nội dung, hoạt động hoặc chia thời gian trong ngày/tuần/tháng/năm).

- Tổ chức các hoạt động CS- GD phải đảm bảo an toàn tuyết đối cho trẻ:

+ Trong tổ chức thực hiện các hoạt động hàng ngày ở các cơ sở GDMN phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả  về thể chất và  tinh thần; các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo chế độ sinh hoạt hằng ngày theo chương trình GDMN.

+ Các cơ sở GDMN tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức bán trú cho trẻ cần đảm bảo các điều kiện về vệ sinh ATTP, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe và phòng tránh các bệnh thường gặp ở trẻ em, đảm bảo mọi trẻ đều được cân đo theo định kỳ, được khám sức khỏe 2 lần/năm và được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ theo hướng dẫn mới.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục:

+ Tăng cường các hoạt động: đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng môi trường học tập; xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục theo khả năng nhu cầu của trẻ; đẩy mạnh phong trào thao giảng, dự giờ học tập chia sẻ kinh nghiệm; đổi mới sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình.

+ Nâng cao chất lượng GD trẻ 5 tuổi và đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tại các độ tuổi khác để đảm bảo hiệu quả thực hiện chương trình cũng như duy trì vững chắc phổ cập 5 tuổi.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”: Tập trung cụ thể hóa cho từng hoạt động giáo dục trẻ để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề; tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, trong đó cần chú ý tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi.

- Đối với đồ dùng đồ chơi: Tranh thủ nhiều nguồn lực, xã hội hóa để tăng cường bổ sung TTB, ĐDĐC nhưng phải đảm bảo độ an toàn và phù hợp với độ tuổi; phát huy phong trào làm đồ dùng đồ chơi nhưng tránh khai thác quá sức lực đội ngũ, tránh lạm dụng kinh phí của đội ngũ.

2. Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt cho trẻ theo lứa tuổi đúng chương trình GDMN.

- Đẩy mạnh các hoạt động dạy học và các hoạt động vui chơi để tăng cường các kỹ năng sống phù hợp độ tuổi cho trẻ.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Hướng dẫn giáo viên cách chấm biểu đồ và tổng hợp kết quả về tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo chương trình GDMN sau bổ sung, sửa đổi theo TT13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT.

- Xây dựng hồ sơ trong các cơ sở GDMN: Đảm bảo đúng theo Điều lệ trường mầm non, hiệu quả trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện và thuận lợi cho thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

* Hồ sơ nhà trường gồm:

1. Hồ sơ quản lý trẻ em

2. Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập (nếu có).

3. Hồ sơ quản lý nhân sự.

4. Sổ lưu trữ các văn bản, công văn.

5. Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính.

6. Hồ sơ quản lý bán trú.

7. Hồ sơ quản lý chuyên môn.

(Ngoài ra, hồ sơ nhà trường còn có: HS thi đua, đánh giá xếp loại; HS Xã hội hoá; HS kiểm tra nội bộ; HS y tế; HS phổ cập).

* Hồ sơ chuyên môn gồm:

a, Hồ sơ PHT phụ trách chuyên môn:

1. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN (PHT Quản lý, phê duyệt chương trình cho các độ tuổi trong nhà trường).

2. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (PHT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong năm học)

3. Sổ theo dõi số lượng- chất lượng (chất lượng CS-GD)

4. Biên bản chuyên môn.

(Trong hồ sơ chuyên môn, còn có thể có: KH đổi mới PP dạy học; KH tổ chức ngày lễ ngày hội; KH tổ chức trò chơi dân gian, hát dân ca; KH BDTX, KH BD chuyên môn nghiệp vụ ... do đơn vị tự lựa chọn hình thức thực hiện hoặc lưu giữ đảm bảo các hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị).

b, Hồ sơ giáo viên:

1. Sổ KH giáo dục trẻ em

- Kế hoạch thực hiện chương trình GDMN (cho cả năm học của lớp giáo viên phụ trách)

- Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (giáo án)

2. Sổ theo dõi trẻ:

- Điểm danh (TD trẻ đến lớp)

- TD sức khoẻ

- Đánh giá trẻ

3. Sổ chuyên môn

- Dự giờ

- Ghi chép các ND sinh hoạt CM.

- Tham quan học tập

4. Sổ theo dõi tài sản của nhóm/ lớp

3. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức chuyên đề: Tại cấp tỉnh sẽ tổ chức 2 chuyên đề để nâng cao chất lượng  chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” theo chỉ đạo của Bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện chương trình GDMN sau bổ sung, chỉnh sửa. Mỗi học kỳ sẽ tổ chức 1 chuyên đề (học kỳ 1, tháng 12/2017; học kỳ 2, tháng 3/2018). Các đơn vị cấp huyện, tùy theo điều kiện của đơn vị để tổ chức thực hiện chuyên đề đảm bảo hiệu quả, phù hợp và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.

4. Khảo sát chất lượng giáo viên

     Tiếp tục thực hiện khảo sát số giáo viên chưa tham gia khảo sát năm 2015, 2016. Nội dung khảo sát kiến thức theo Chương trình Giáo dục Mầm non sau sửa đổi, bổ sung ban hành kèm Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT và kiểm tra năng lực thực hành của giáo viên trong tổ chức các hoạt động của trẻ trong tổ chức thực hiện chương trình (Thực hiện theo công văn số 1380/SGDĐT- GDTH, ngày 27/9/2017) .

5. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi: Các đơn vị thực hiện thi giáo viên dạy giỏi các cấp đảm bảo đúng quy định. Rà soát, bồi dưỡng và chuẩn bị giáo viên tham gia thi cấp tỉnh đảm bảo các điều kiện. Tại cấp tỉnh, Sở sẽ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi vào tháng 1/2018 (Sẽ có hướng dẫn cụ thể trong tháng 10/2017).

Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Sở trong Hội nghị chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017- 2018./. 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị