Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

 Sáng ngày  2/10/2017, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công hội thảo chuyên đề "Trung tâm học tập cộngđồng góp phần xây dựng nông thôn mới".

 

Toàn cảnh buổi hội thảo

Theo báo cáo thống kê, đến nay tỉnh Quảng Trị đã có 141/141 xã, phường, thị trấn có Trung tâm học tập  cộng đồng cấp xã, trên 956 trung tâm vệ tinh cấp thôn bản, khu phố. Từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm các TTHTCĐ trong toàn tỉnh đã huy động được khoảng 1,2 triệu lượt người dân tham gia học tập các chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề về khoa học kỹ thuật sản xuất.

Tại Hội thảo, Đại biểu đã nghe bài phát biểu đề dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phát biểu của Hội Khuyến học tỉnh, Tham luận của Phòng Giáo dục huyện Gio Linh; Hội khuyến học huyện Vĩnh Linh; Trung tâm học tập cộng đồng xã Cam Hiếu- Cam Lộ; Triệu Nguyên- Đakrong; Triệu Vân- Triệu Phong; Phường 3- Thị xã Quảng Trị...và một số tham luận khác của các đồng chí trực tiếp tham gia chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo chuyên đề "Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới" nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả của TTHTCĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng, từ đó nhân rộng mô hình TTHTCĐ phát triển bền vững ra toàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về vai trò, vị trí cuả TTHTCĐ trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những giải pháp về cơ chế,chính sách đối với TTHTCĐ.

Các báo cáo tham luận đều khẳng định vai trò, vị trí, tác dụng của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội học tập ở cơ sở, thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện nay, tập trung vào các Tiêu chí 5, 9, 10, 11, 12, và 14. Các bài phát biểu đều tập trung vào sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ, vai trò trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và Hội khuyến học các cấp, trong đó có vai trò nòng cốt của Hội khuyến học trong việc vận động người dân tham gia vào việc học tập các chuyên đề tại TTHTCĐ, góp phần không nhỏ vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh cũng như phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Tại Hội thảo các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc, tồn tại cần khắc phục và những kiến nghị, đề xuất với các ban ngành liên quan đến cơ chế hoạt động của TTHTCĐ.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Giám đốc đã khẳng định TTHTCĐ là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vị trí quan trọng, nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập và tham gia xây dựng NTM. Đồng thời đồng chí Giám đốc Sở cũng đề ra 5 nhiệm vụ cơ bản định hướng cho các TTHTCĐ phấn đấu trong thời gian tới đó là:

1. Tiếp tục củng cố duy trì và nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của TTHTCĐ đẩy mạnh xây dựng XHHT tại cơ sở theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT, văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ. Hoàn thiện tổ chức, cơ chế vận hành gắn hoạt động của TTHTCĐ với sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới. Từng bước giải quyết đồng bộ các yếu tố đảm bảo cho TTHTCĐ hoạt động ngày càng thuận lợi.

2. Tiếp tục đa dạng hóa nội dung giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức các hình thức học tập linh hoạt tạo điều kiện cho người dân tham gia học tập góp phần nâng cao năng suất lao động và hiêu quả công việc góp phần cải thiện cuộc sống và xây dựng Nông thôn mới.

3.  Tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có của địa phương phục vụ các hoạt động của trung tâm, tích cực huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ hưu trí và  những người có khả năng chuyên môn tự nguyện tham gia giảng dạy tại các trung tâm.

4  Tổ chức học tập tuyên truyền để mọi người cùng hiểu và nắm được mục tiêu của Chương trình mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh, từ đó có kế hoạch thực hiện theo từng tiêu chí cụ thể. Thực hiện thí điểm việc mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn ở một số TTHTCĐ.

.5 Tăng cường quản lý nhà nước của ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động thương binh và xã hội phối hợp chỉ đạo các trung tâm GDNN-GDTX hỗ trợ tổ chức các chuyên đề học tập , mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tại TTHTCĐ. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học, sự phối hợp của Mật trận tổ quốc và các đoàn thể.

Hội thảo được tổ chức vào đúng ngày 2/10 kỷ niệm 21 năm ngày Hội Khuyên học Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Sở GD&ĐT, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh, chúc Hội phát huy kết quả đã đạt được và gặt hái nhiều thành công trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng và giàu truyền thống hiếu học. Đồng chí khẳng định Sở GD&ĐT sẽ luôn luôn phối hợp cùng với Hội Khuyến học trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đã được Chính phủ ban hành.Trong giai đoạn 2017 - 2020, hai cơ quan tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung. Gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập; Phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài.

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị