Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Phòng GDTX- GDCN 03/01/2017

Chức năng, nhiệm vụ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ   TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
1

Lê Trường Sơn
Điện thoại: 0914 030 421

Email:Letruongsonsgd@quangtri.edu.vn 

Trưởng Phòng Thạc sĩ 

 2

Hồ Trọng Tiến
Điện thoại:
0914 312 254
Email:
hotrongtiensgd@quangtri.edu.vn

Phó trưởng phòng  ĐHSP Sử
3
 Cao Văn Cần
Điện thoại: 0905 195 447
Email:caovancansgd@quangtri.edu.vn
Phó trưởng phòng
4

Đặng Thị Minh Thi
Điện thoại:0915934698
Email:
dangminhthisgd@quangtri.edu.vn

Phó trưởng phòng  

Email: gdcnsgd@quangtri.edu.vn

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị