Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ

STT Họ và tên    Chức vụ Trình độ chuyên môn Chân dung
1

 Phạm Đình Ngụ
Điện thoại: 0914 092 592
Email:phamdinhngugd@gmail.com

 Trưởng phòng  
 2  Nguyễn Văn Thảo Nguyên
Điện thoại: 0983 135 459
Email: ngvthaonguyen559@gmail.com 
 Phó trưởng phòng  Cao học Ngôn ngữ

 
3  Mai Chiếm Tiển
Điện thoại:0914 164 727
Email:maichiemtiensgd@quangtri.edu.vn
 Chuyên viên  

 Email: ctttsgd@quangtri.edu.vn

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị