Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

           1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.  Nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng ban sở, các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Giám đốc sở ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

 b) Đối với công tác khảo thí:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban sở, các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc sở trong việc chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, bao gồm: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên); thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh, cấp khu vực, quốc gia; chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp THCS;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban sở, các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc sở trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu các cấp học;  đề nghị Giám đốc sở duyệt kết quả trúng tuyển; cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT cho học sinh theo danh sách đã được duyệt;

- Chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo; quản lý, lưu trữ theo quy định các loại hồ sơ có liên quan đến công tác thi; cấp phát văn bằng, chứng nhận;

- Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác thi đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phối hợp với Thanh tra sở tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác thi ở các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục; thực hiện việc xác minh văn bằng theo đề nghị của các cơ quan nhà nước.

c) Đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban sở, các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc sở trong việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp;

- Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở.

d) Tổ chức triển khai và thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

e) Phối hợp với các phòng, ban đánh giá thi đua các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị