Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Ban giám đốc 30/12/2016
STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ   TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
 1  

Lê Thị Hương
Điện thoại: 0914958999

Email:lethihuongsgd@quangtri.edu.vn
h
uong_lt@qttc.edu.vn

Giám đốc  Tiến sĩ Khoa học Giáo dục
 2

Phan Xuân Kiểu
Điện thoại: 0913485343
Email:phanxuankieusgd@quangtri.edu.vn

Phó Giám đốc Ths. Khoa học
 3 Hoàng Xuân Thủy
Điện thoại: 0914042080
Email:hoangxuanthuysgd@quangtri.edu.vn
Phó Giám đốc Ths. Khoa học
 4 Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:0913456506
Email:nguyenthuthuysgd@quangtri.edu.vn
Phó Giám đốc ĐH Văn  

 

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị