Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng, nhiệm vụ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ   TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
 1 Võ Thị Loan
Điện thoại: 0914050806
Email: Hoangcho1269@yahoo.com

trưởng phòng  Thạc sỹ  
 2 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:0947944272
Email: Nguyenthihiensgdqt@gmail.com
Phó Trưởng phòng
 Đại học  

Email: gdmnsgd@quangtri.edu.vn

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị