Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

 

CÔNG NHẬN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG DO CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI CẤP
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người có văn bằng (hoặc người đại diện hợp pháp của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền) lập hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định và gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ;
- Bước 3: Trả kết quả (Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dụcấp Giấy công nhận đối với cá nhân có yêu cầu và ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận hồ sơ).
- Địa chỉ: 01 - Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
- Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Một bản sao quá trình học tập tại cơ sở giáo dục của nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Nộp kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan (nếu có) như:
+ Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại;
+ Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập;
+ Bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh;
+ Văn bằng công nhận chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị (mẫu 3 kèm theo). Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo
d) Cơ quan phối hợp: Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận văn bằng, chứng chỉ
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Mẫu 1 - Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp;
- Mẫu 2 - Giấy biên nhận hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp;
- Mẫu 3 - Giấy công  nhận văn bằng giáo dục phổ thông.
10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Có
1. Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau:
- Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng;
- Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;
- Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục phổ thông mà các chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng.
2. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định cchất lượng giáo dục công nhận và được Bộ GD&ĐT Việt nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.
3. Văn bằng thuộc trường hợp được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định của văn bản này.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp./.
 
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị