Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng, nhiệm vụ

STT HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHÂN DUNG
1

 Phan Hữu Huyện
Điện thoại:
0905 425 379
Email:
phanhuuhuyensgd@quangtri.edu.vn
 

Trưởng phòng ĐHSP Toán
Thạc sĩ QLGD
2
Trần Thị Hoài Nam
Điện thoại: 0915 571 537
Email: tranthihoainamsgd@quangtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
ĐHSP
Tiểu học

3
Giang Quốc Trung
Điện thoại: 0983 149 093
Email: giangquoctrungth@gmail.com
Chuyên viên Thạc sỹ Văn

Email: gdthsgd@quangtri.edu.vn

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị