Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Ngày 7 tháng 7 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thônggiáo dục thường xuyên. Với một số nội dung quy định như sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

- Yêu cầu đối với xuất bản phẩm tham khảo được sử dụng trong các cơ sở giáo dục;

- Lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo dùng chung trong các cơ sở giáo dục;

- Trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp;

          - Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở giáo dục;

- Trách nhiệm của các Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

Xem chi tiết Thông tư tại đây

 

PHÒNG PHÁP CHẾ

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị