Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

            Ngày 16 tháng 10 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND về việc quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2014.

          Xem chi tiết tại đây

          Phòng Pháp chế.

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị