Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Một trong những điểm khác biệt của quản lý ngân sách nhà nước so với các khu vực khác như doanh nghiệp hay hộ gia đình là quản lý theo năm ngân sách (còn gọi là năm tài chính hay năm tài khóa).

 

Năm ngân sách được hiểu là khoảng thời gian mà hoạt động thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện. Mỗi quốc gia lại quy định thời điểm bắt đầu và kết thúc năm ngân sách là khác nhau. Ví dụ: Mỹ và Thái Lan quy định năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 30/9 năm sau; Nhật Bản quy định năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01/4 đến ngày 31/3 năm sau; ở Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm sau.

Hoạt động ngân sách nhà nước có tính chu kỳ, lặp đi lặp lại hình thành chu trình ngân sách. Chu trình ngân sách bao gồm: dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách. Chu trình ngân sách hay còn gọi là quy trình ngân sách dùng để chỉ toàn bộ hoạt động của một năm ngân sách kể từ khi bắt đầu hình thành cho tới khi kết thúc chuyển sang năm ngân sách mới. Như vậy, chu trình ngân sách có độ dài hơn năm ngân sách. Xét về mặt nội dung, trong một năm ngân sách cũng đồng thời diễn ra cả ba khâu: quyết toán năm trước, chấp hành ngân sách, dự toán năm sau; cụ thể như sau:

- Lập dự toán ngân sách

Lập dự toán ngân sách là công việc khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của chu trình quản lý ngân sách. Lập dự toán ngân sách thực chất là lập kế hoạch (dự toán) các khoản thu chi của ngân sách trong một năm ngân sách (hoặc trong giai đoạn ngân sách dự kiến). Kết quả của khâu này là dự toán ngân sách được các cấp có thẩm quyền quyết định.

- Chấp hành ngân sách

Chấp hành ngân sách là khâu tiếp theo khâu lập ngân sách. Đó chính là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong kế hoạch NSNN năm trở thành hiện thực.

Việc chấp hành ngân sách nhà nước có mục tiêu là biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong kế hoạch ngân sách năm từ khả năng, dự kiến thành hiện thực. Từ đó, góp phần thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện các chính sách chế độ, tiêu chuẩn về kinh tế và tài chính. Đối với quản lý NSNN, chấp hành NSNN là khâu trọng tâm có ý nghĩa quyết định đến một chu trình ngân sách.

- Quyết toán ngân sách

 

Quyết toán NSNN là khâu cuối cùng của một chu trình ngân sách. Mục đích là nhằm đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của thu, chi NSNN, từ đó rút ra ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm.

 

Quyết toán NSNN thường được thực hiện theo phương pháp lập từ cơ sở, tổng hợp từ dưới lên để đảm bảo tính hệ thống.

Ngoài ra, Lập dự toán ngân sách còn phải da vào các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế, hi ca nhà nưc trong niên độ kế hoạch và da vào hệ thống các chính sách chế độ, tiêu chuẩn định mc thu chi của NSNN; Chấp hành NSNN phải thc hiện tốt việc chấp hành dự toán thu và chấp hành dự toán chi, thu ngân sách phải trên cơ sở không ngng bồi dưng phát triển nguồn thu, động viên khai thác để đáp ng nhu cầu chi tiêu của nhà nưc, chi ngân sách phải tiết kim và đt hiệu quả cao; Quyết toán NSNN phải bảo đm tính chính xác, trung thc kịp thi để từ đó có thể rút ra nhng kinh nghim trong ng tác quản và điều hành NSNN./.

Phòng Kế hoạch - Tài chính - CSVC

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị