Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Thực hiện kế hoạch năm học, trong tháng 11, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 4 đơn vị:

- Trường THPT Thị xã Quảng Trị

- Trường TH Hùng Vương và TH Phan Bội Châu (Phòng GD&ĐT Đông Hà)

- Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh.

Thanh tra Sở đã thông báo Kết luận thanh tra 3 đơn vị; qua đó đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế; kịp thời biểu dương, động viên những đơn vị, cá nhân xuất sắc; chỉ rõ những thiếu sót, bất cập trong hoạt động của các đơn vị; đề xuất, gợi ý các giải pháp để khắc phục đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra Sở cũng đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra chuyên đề:

- Thanh tra dạy thêm - học thêm: 7 đơn vị

- Thanh tra thư viện - thiết bị: 2 đơn vị

- Thanh tra công tác cấp phát VB - CC: 1 đơn vị (Phòng KT-KĐCLGD)

- Thanh tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên: 2 đơn vị

Các cuộc thanh tra chuyên đề đã giúp các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện tốt các quy định của ngành về DTHT; về bảo quản và sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học. Đặc biệt, qua thanh tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, Thanh tra Sở đã kịp thời kiểm tra, nhắc nhở giáo viên ở các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Ngành về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong tháng 12, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục các hoạt động thanh tra theo kế hoạch, trong đó sẽ tăng cường thanh tra đột xuất về hoạt động dạy thêm - học thêm và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên./.

Thanh tra Sở

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị