Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Việc đào tạo lưu học sinh của CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia tại Việt Nam ngày càng phát triển, các lưu học sinh sau khi tốt nghiệp trở về nước đều đã phát huy được những kiến thức chuyên môn sau quá trình học tập tại Việt Nam và được các công ty, doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực này đánh giá cao. Hơn nữa, Việt Nam, Lào và Campuchia có vị trí địa lý ở gần nhau, nhiều nét văn hóa, phong tục, tập quán tương đồng nên việc giao lưu, học tập của các sinh viên Lào và Campuchia ở Việt Nam về cơ bản rất thuận lợi.

Tuy nhiên, các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập ở Việt Nam vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các lưu học sinh Lào và Campuchia đạt được kết quả tốt nhất, giúp đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội cho CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Ngày 24/9/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 140/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 120/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia thuộc diện Hiệp định đang học tập tại Việt Nam; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014 gồm những nội dung chính sau:

- Phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp hàng tháng.

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học là 2.680.000 đồng/lưu HS/tháng, tăng 540.000 đồng/lưu HS/tháng;

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học là 3.160.000 đồng/lưu HS/tháng, tăng 630.000 đồng/lưu HS/tháng;

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học là 3.580.000 đồng/lưu HS/tháng, tăng 720.000 đồng/lưu HS/tháng;

Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn dưới 12 tháng là 4.190.000 đồng/lưuHS/tháng, tăng 840.000 đồng/lưu HS/tháng;

- Đối với các cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt buộc, mức tiền ăn thực hiện theo định mức ăn tập trung của cơ sở đào tạo. Mức tiên tiêu vặt, chi phí đi lại hàng ngày và tài liệu phục vụ học tập được cấp theo các mức như sau:

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học là 1.390.000 đồng/lưu HS/tháng, tăng 280.000 đồng/lưu HS/tháng;

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học là 1.680.000 đồng/luu HS/tháng, tăng 340.000 đồng/lưu HS/tháng;

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học là 2.090.000 đồng/lưu HS/tháng, tăng 420.000 đồng/lưu HS/tháng;

Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn dưới 12 tháng là 2.560.000đồng/lưu HS/tháng, tăng 510.000 đồng/lưu HS/tháng;

Kinh phí đào tạo cho cơ sở trực tiếp đào tạo vẫn giữ nguyên như Thông tư 120/2012/TT-BTC./.

Lê Đình Phú- Phòng KHTC Sở GD

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị