Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non nói chung, trẻ mẫu giáo 5 tuổi nói riêng và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học ở bậc Tiểu học, tháng 7 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non” giai đoạn 2013 – 2016 trên toàn quốc.

Mục tiêu của Dự án là: “Tăng cường huy động trẻ từ 3- 5 tuổi đi học; 80% trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo hình thức bán trú; Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp MN 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; 100% trẻ em trong các cơ sở GDMN được chăm sóc- giáo dục theo chương trình GDMN, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có 50% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ từ khá trở lên; Hỗ trợ thực hiện một số chính sách đối với trẻ em về GDMN theo quy định”.

Trong thời gian qua để thực hiện các hoạt động của Dự án theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã mở các lớp tập huấn cho CBQL đợt 1 cho từ ngày 09 tháng 6 đến ngày 09 tháng 7 năm 2014, gồm 4 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý mầm non tại 4 cụm Vĩnh Linh, Đông Hà, Thị xã Quảng Trị và Hướng Hóa với 180 người; 14 lớp cho giáo viên mầm non tại tất cả các huyện, thị, thành phố với 540 người.  Nội dung tập huấn đợt 1 cho CBQL gồm 4 môdul và 6 modul cho giáo viên, tập trung vào những vấn đề đổi mới trong GDMN, Cách thức tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ, thực hiện chương trình GDMN theo hướng tiếp cận “lấy trẻ làm trung tâm”, phương pháp tuyên truyền, làm việc với phụ huynh và cộng đồng, huy động các lực lượng tham gia các hoạt động trong các cơ sở GDMN, nhằm huy động trẻ đến trường, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Tháng 12 năm 2014, từ ngày 03/12 đến 19/12/2014, Sở tiếp tục mở thêm 5 lớp tập huấn tại 5 cụm Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong và Hướng Hóa với 222 CBQL là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của tất cả các trường mầm non trong toàn tỉnh tham gia học tập, đạt 100% cán bộ quản lý được tập huấn 4 modul theo yêu cầu của Bộ. Kinh phí của các lớp tập huấn đợt 2 thuộc ngân sách của tỉnh chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ./.

Phòng MN Sở GD

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị