Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Tải tài liệu>>

Tải bài giảng>>

Tải Adobe presenter 11.0>>

Tải officse 2010>>

HSD Adobe presenter>>

HD Powerpoint 2010

Bài tập thực hành 1>>
Bài tập thực hành 2>>  Tải đoạn nhạc>>
Đường dẫn Upload bài tập>>

Khắc phục lỗi xuất bài giảng E-learning ko chạy:

- Startà Control panelà Plash player
- Advance
à trusted location settingsàAddà gõ C:\à chọn confirm
 
 - Addàgõ D:\à chọn confirm
   - Add
àgõ E:\à chọn confirm

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị