Phụ lục báo cáo TEMIS năm 2020

Phụ lục báo cáo TEMIS năm 2020

Ngày đăng: (31/03/2021)   Lượt xem: 497
Phần A: Kết quả đánh giá và xếp loại GVPT và CBQLCSGDPT theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn Hiệu trưởng CSGDPT.Phần B: Kết quả đánh giá về các Chương trình bồi dưỡng thường xuyên.Phần C: Báo ...
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 2.888
Tháng 04 : 52.650
Tháng trước : 108.088
Năm 2021 : 328.393