Tuesday, 18/06/2019 - 16:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

“Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị”

Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành hữu quan, các Ban, Ngành cấp tỉnh, Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ chính sách cho đội ngũ cấp học mầm non. Từ đó đã động viên và thúc đẩy đội ngũ yên tâm công tác, nỗ lực để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ huy động trẻ tăng cao, chất lượng giáo dục mầm non phát triển mạnh.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Giáo dục mầm non Quảng Trị vẫn còn những hạn chế, tồn tại như như: CSVC còn chưa hoàn thiện, trường lớp còn chưa khang trang, trang thiết bị còn thiếu đồng bộ, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp chưa đạt chỉ tiêu của NQ20/2015/NQ-HĐND tỉnh đề ra... Trong đó, có một khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc giáo dục là: Đội ngũ làm nhiệm vụ nấu ăn ở các trường mầm non chưa được quan tâm đúng mức, chưa được xếp vào vị trí việc làm bắt buộc, dẫn đến tình trạng thiếu người nấu ăn và những người đang làm việc thì không yên tâm công tác. Từ đó, làm ảnh hưởng đến các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

Vì vậy, việc “Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị” là một việc làm cần thiết và vô cùng có ý nghĩa để phát triển GDMN trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chăm sóc giáo dục trẻ. Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU ngày 23/7/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW khóa XI.

Từ những lý do đó, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ của các Sở, Ban, Ngành và sự vào cuộc tích cực của các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì soạn thảo Đề án, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị”.

Phải khẳng định rằng: Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị” được ban hành vừa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với cấp học khó mầm non, thỏa mãn sự mong mỏi của cử tri tỉnh Quảng Trị.

- Nghị quyết ra đời đáp ứng được mục tiêu chung của giáo dục mầm non, đó là:

+ Đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và tổ chức cho trẻ mầm non được bán trú và học 2 buổi/ngày tại các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị; duy trì vững chắc Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, góp phần phát triển sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Tiếp tục huy động sự tham gia của xã hội vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục bên cạnh sự gia tăng ngân sách đầu tư hàng năm của nhà nước.

+ Việc thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập nhằm đảm bảo tính công bằng trong giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo một cách toàn diện.

- Về mục tiêu cụ thể:

+ 100% người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh được trả lương và hỗ trợ bảo hiểm từ nguồn xã hội hóa và ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động; ổn định lương, đảm bảo đội ngũ yên tâm công tác và toàn tâm toàn ý với công việc.

+ Đảm bảo đủ người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 và theo các qui định của nhà nước; duy trì các hoạt động nuôi dạy trẻ, huy động trẻ ra lớp; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ đáp ứng yêu cầu của xã hội.

* Về chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn được ban hành tại Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND:

- Về số lượng lao động hợp đồng vị trí nấu ăn: Là số lượng lao động thực tế nhưng không vượt quá định mức số lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ: Giáo dục & Đào tạo- Nội vụ.

- Về chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (áp dụng theo các văn bản hiện hành của Chính phủ):

+ Cách tính lương: Áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở từng thời điểm.

Tiền lương tháng bằng (=) mức lương tối thiểu vùng nhân (x) 1,07. Thời gian trả lương 9 tháng/người/năm.

+ Tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền lương hàng tháng x (nhân) x 21,5% (do ngân sách nhà nước hỗ trợ 9 tháng/người/năm).

+ Riêng đối với vùng đặc biệt khó khăn, ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  là 12 tháng/người/năm.

- Về cơ cấu nguồn kinh phí chi trả:

+ Vùng đặc biệt khó khăn: Tiền lương và BHYT, BHXH, BHTN do ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ 100% (trong đó ngân sách tỉnh 80%, NS huyện 20%).

+ Vùng khó khăn: Tiền lương được chi trả từ ngân sách của Nhà nước 50%, nguồn xã hội hóa 50%; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngân sách của nhà nước chi hỗ trợ 100% (trong đó ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%).

+ Vùng thuận lợi (các xã, phường, thị trấn còn lại): Tiền lương được chi trả từ nguồn xã hội hóa 100%; BHXH, BHYT, BHTN do ngân sách của Nhà nước hỗ trợ 100% (trong đó ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%).

Việc phân chia vùng được thực hiện theo Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh khi có thay đổi của của cấp có thẩm quyền.

- Khuyến khích các đơn vị huy động được nguồn xã hội hóa để:

+ Hỗ trợ thêm lương với mức hỗ trợ lương tối đa không quá 50% mức lương tối thiểu vùng.

+ Hỗ trợ người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập đóng BHXH, BHYT, BHTN 03 tháng còn lại của năm đối với vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

- Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Đón chào năm mới 2019, Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND về “Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị”, được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành. Đây là phần thưởng lớn lao đối với ngành Giáo dục Quảng Trị nói chung và đối với cấp học mầm non nói riêng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp đối với ngành học còn nhiều khó khăn. Đồng thời là niềm động viên vô cùng quý báu để đội ngũ cấp học mầm non tiếp tục vượt khó, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Võ Thị Loan- Tp Giáo dục Mầm non Sở GD


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 464
Tháng 06 : 31.676
Tháng trước : 42.507
Năm 2019 : 272.972