A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020; Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã ban hành Công văn số 1667/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2020-2021.

Công văn đã hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, nội dung, tổ chức thực hiện việc quản lý các khoản thu năm học 2020-2021. Quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch, kiểm tra, quản lý các khoản thu.

Phòng KHTC đăng tải nội dung công văn để các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện.


Tác giả: PHÒNG KHTC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 4.321
Tháng 01 : 44.585
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 44.585