A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở GD&ĐT tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 25/01/2021 của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, qua kiểm tra thấy rằng:

Sau khi nhận được Kết luận thanh tra số 289/KL-SGDĐT ngày 02/3/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thanh tra Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận liên quan tiến hành rà soát đối chiếu đánh giá lại những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, những nội dung kết luận thanh tra; triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo yêu cầu:

- Nhà trường đã tham mưu Sở GD&ĐT tuyển dụng 01 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên Toán (Kế hoạch số 1702/KH-SGDĐT ngày 09/9/2020 của Sở GD&ĐT); Sở GD&ĐT đã bổ sung 01 giáo viên Tiếng Anh tham gia giảng dạy tại trường (Quyết định số 1349/QĐ-SGDĐT ngày 02/11/2020 của Sở GD&ĐT); 02 nhân viên thiết bị (Quyết định số 933/QĐ-SGDĐT và 934/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020). Hiện tại nhà trường đang thiếu 01 giáo viên Toán (Không tuyển được theo Kế hoạch số 1702/KH-SGDĐT), 01 giáo viên Sinh học, 01 nhân viên thư viện.

- Về bố trí, phân công lao động: nhà trường bố trí, phân công lao động hợp lý, phù hợp với thực tế của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT.

- Về việc quy đổi tiết dạy môn chuyên: Nhà trường thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 (Giáo viên bồi dưỡng chuyên sâu 01 tiết được tính 03 tiết).

- Về công tác quản lý hồ sơ trường học: Hồ sơ chuyên môn của nhà trường, các tổ chuyên môn, giáo viên đảm bảo theo quy định tại Công văn số 1189/SGDĐT-VP ngày 30/7/2019 của Sở GD&ĐT.

- Về dạy thêm, học thêm: Năm học 2020-2021, nhà trường đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo quy định (Kế hoạch số 185/KH-LQĐ ngày 14/9/2020 tổ chức hoạt động dạy thêm và học thêm trong nhà trường trong đó có 28 giáo viên đăng ký; Quyết định số 186/QĐ-LQĐ ngày 14/9/2020 thành lập Ban quản lý dạy thêm, học thêm gồm 05 người do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Quyết định số 189/QĐ-LQĐ ngày 14/9/2020 về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2020-2021; Quyết định số 187/QĐ-LQĐ ngày 14/9/2020 thành lập Tổ thu tiền dạy thêm, học thêm; Quyết định số 201/QĐ-LQĐ ngày 01/10/2020 về việc bổ sung, thay thế thành viên Tổ thu tiền dạy thêm, học thêm). Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra: phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban quản lý dạy thêm, học thêm; phân công nhân viên văn phòng theo dõi các lớp học, mở sổ theo dõi học sinh, phát phiếu vào lớp; thực hiện thu 100% học phí học thêm vào quỹ và chi trả tiền cho người dạy theo đúng quy định; thực hiện trích nộp 2% phí quản lý dạy thêm, học thêm lên Sở GD&ĐT.

- Về việc sắp xếp, bố trí các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng: Nhà trường đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-LQĐ ngày 05/3/2020 về việc sửa một số nội dung tại Quyết định số 189/QĐ-LQĐ ngày 28/8/2019 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng năm học 2019-2020, trong đó đổi tên một số tổ (tổ Vật lý thành Vật lý-CNCN, tổ Sinh học thành Sinh học - CNNN) và  bố trí 01 đồng chí trong Ban giám hiệu về sinh hoạt tại tổ Văn phòng. Năm học 2020-2021, nhà trường đã ban hành quyết định thành lập 10 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng (Quyết định số 143/QĐ-LQĐ ngày 24/8/2020 về việc thành lập các Tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng năm học 2020-2021; Quyết định số 171/QĐ-LQĐ ngày 09/9/2020 và Quyết định số 231/QĐ-LQĐ ngày 09/11/2020 về việc bổ sung thành viên các tổ chuyên môn). Tuy nhiên, việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thiếu văn bản để xuất nhân sự từ các tổ theo quy định tại Công văn số 750/SGDĐT-TCCB ngày 18/5/2015 về việc hướng dẫn thành lập tổ khối chuyên môn trong các đơn vị trường học.

- Những khó khăn khách quan và chủ quan trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra: Về bố trí, phân công lao động do đặc thù của trường chuyên nên việc phân công lao động khó tránh khỏi có sự chênh lệch giữa các giáo viên, đặc biệt là giữa giáo viên có tham gia bồi dưỡng chuyên sâu và giáo viên không tham gia bồi dưỡng chuyên sâu. Nhà trường đã tạo điều kiện cho nhiều giáo viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nên khó khăn trong công tác phân công lao động sư phạm.

Nhà trường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu, kiến nghị trong Kết luận thanh tra số 289/KL-SGDĐT ngày 02/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc thanh tra Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được: Việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chưa đảm bảo quy trình quy định tại Công văn số 750/SGDĐT-TCCB; việc ban hành một số văn bản chuyên môn chưa đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/NĐ-CP; nhà trường đang thiếu 01 giáo viên Toán (Không tuyển được theo Kế hoạch số 1702/KH-SGDĐT), 01 giáo viên Sinh học, 01 nhân viên thư viện.

Qua kiểm tra Đoàn cũng đã yêu cầu nhà trường tiếp tục khắc phục các nội dung còn tồn tại, đồng thời tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung đủ giáo viên, nhân viên cho đơn vị.


Tác giả: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 87
Tháng 03 : 87
Tháng trước : 83.428
Năm 2021 : 168.340