A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cổng thông tin Khai thác và sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử, thống nhất và liên thông trong toàn ngành

Một số định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cổng thông tin Khai thác và sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử, thống nhất và liên thông trong toàn ngành

Cập nhật đầy đủ thông tin tại các các danh mục, chuyên mục về cơ cấu, tổ chức bộ máy trên Cổng thông tin điện tử; tích cực viết bài, đồng thời nâng cao chất lượng tin, bài về các hoạt động quản lý và giáo dục lên cổng thông tin điện tử nhằm lan tỏa rộng rãi hình ảnh và các hoạt động của nhà trường đến toàn ngành và xã hội.

 Thường xuyên rà soát, cập nhật 100% văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, văn bản chỉ đạo, điều hành của các đơn vị trên cổng thông tin điện tử; bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ Sở GD&ĐT đến các phòng GD&ĐT và đơn vị trực thuộc, trực thuộc Sở, phòng GD&ĐT. 

Thường xuyên hướng dẫn , phổ biến cho cán bộ quản lý , giáo viên, học sinh khai thác, sử dụ ng thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của ngành, các cơ sở giáo dục; cập nhật, bổ sung các nội dung công khai theo yêu cầu tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 Xây dựng bổ sung các chuyên mục đáp ứng quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức, hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tiếp tụ c hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đáp ứng Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước./.

Phòng QLCL-CNTT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 80
Tháng 03 : 80
Tháng trước : 83.428
Năm 2021 : 168.333