Thursday, 19/09/2019 - 09:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị: 30 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày lập lại tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019), cùng với những bước tiến quan trọng trong kinh tế, những thay đổi tích cực trong đời sống xã hội của các tầng lớp nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những bước phát triển toàn diện và vững chắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những ngày đầu lập lại tỉnh, Quảng Trị gặp muôn vàn khó khăn vì là tỉnh chịu nhiều hậu quả của chiến tranh để lại, đời sống nhân dân thiếu thốn, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc hậu, mặt bằng dân trí còn hạn chế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối diện với muôn vàn thách thức: Quy mô nhỏ; tỷ lệ học sinh huy động đến trường còn ít; đội ngũ giáo viên thiếu và không đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu của việc dạy học; chất lượng giáo dục còn thấp... Đứng trước tình hình đó, thực hiện phương châm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, được sự chỉ đạo quyết liệt, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng hành phối hợp, sự hỗ trợ chăm lo của nhiều tổ chức, cá nhân, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã phát huy cao ý chí cách mạng, vượt qua mọi khó khăn để vượt lên và khẳng định chính mình.

Xây dựng chiến lược phát triển Ngành phù hợp qua từng giai đoạn

Để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, từ sau ngày lập lại tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo qua từng giai đoạn, với một tư duy đột phá và tầm nhìn lâu dài, phù hợp với thực tiễn. Từ năm 1990, Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị đưa ra nội dung “Lựa chọn một số giải pháp có ý nghĩa đột phá để tác động tích cực đến chất lượng, nhất là bộ phận trọng điểm và mũi nhọn” là bước đi táo bạo có tầm chiến lược trong chính sách kinh tế - xã hội của tỉnh. Bước sang thế kỷ XXI, Tỉnh ủy lấy năm 2001 làm “Năm giáo dục” và các năm tiếp theo với việc lựa chọn mỗi năm một điểm nhấn làm chủ đề năm học, từ đó đã huy động nhiều nguồn lực xã hội quan tâm, chăm lo cho giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo theo hướng “dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất”. Từ năm 2010, triển khai định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở đó cơ cấu lại mạng lưới và loại hình trường lớp phù hợp, phát triển chất lượng giáo dục toàn diện và tăng cường hội nhập quốc tế.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho các cá nhân (năm 2017). Ảnh: Thành Dũng

Song song với việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách của địa phương để phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh; trong đó có nhiều chính sách đã phát huy tác dụng tích cực như: Chuyển đổi các loại hình trường lớp; phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; đầu tư cơ sở vật chất, xóa phòng học tạm, mượn; luân chuyển giáo viên vùng khó; thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập; …

Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp và phổ cập giáo dục

Từ xuất phát điểm chỉ có 3 ngôi trường kiên cố, cao tầng sau ngày lập lại tỉnh, đến nay quy mô mạng lưới trường lớp học phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong tỉnh. Tỷ lệ phòng học kiên cố - cao tầng của các cấp học đạt trên 72,5%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trường cao tầng, kiên cố hóa đạt 100%. Đến nay toàn tỉnh có 280 trường đạt chuẩn quốc gia.

Sau 30 năm kể từ ngày lập lại tỉnh, quy mô mạng lưới trường, lớp Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được mở rộng, sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và từng bước đa dạng hóa về loại hình trường lớp. Năm học đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh, toàn tỉnh có 349 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, 02 trường trung cấp với 82.313 học sinh. Đến năm học 2018-2019, toàn ngành có 423 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trung tâm với hơn 160.000 học sinh, sinh viên. Hệ thống cơ sở đào tạo, dạy nghề gồm có 01 phân hiệu Đại học Huế, 02 trường cao đẳng và 05 trường trung cấp. Trung tâm học tập cộng đồng phủ khắp 141 xã, phường, thị trấn, trong đó có 136 trung tâm có đủ cán bộ quản lý và hoạt động hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, Nhà nước cũng đã có chủ trương xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực cho xã hội đầu tư cho giáo dục; đa dạng hóa các loại hình học tập và phát triển các trường ngoài công lập. Về tốc độ phát triển trường ngoài công lập ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của con em nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 trường mầm non, 02 trường phổ thông đa cấp, 02 trường trung cấp chuyên nghiệp dân lập, tư thục và hàng nghìn nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

Những năm đầu sau ngày lập lại tỉnh, Quảng Trị đối mặt với thách thức lớn là tỷ lệ người mù chữ cao. Năm 1990 toàn tỉnh có 14.500 người mù chữ trong độ tuổi từ 15-35; tỷ lệ huy động học sinh vào các trường đạt thấp, tỉ lệ bỏ học chung các cấp là 7,5%. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều “chiến dịch” bằng sức mạnh của cả tỉnh thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học đến trường ngày càng tăng. Năm 2018, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học nhà trẻ đạt 28,3%, mẫu giáo đạt 96,0%; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học ở cấp tiểu học đạt 99,8%, cấp THCS đạt 95,0%. Năm 1996, Quảng Trị hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, về đích trước 4 năm so với kế hoạch của toàn quốc. Đến tháng 12/2005, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tháng 10/2006 hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tháng 12/2013 tỉnh Quảng Trị hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, về đích trước 2 năm so với kế hoạch của toàn quốc. Đến nay ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học (mức độ 3), phổ cập giáo dục THCS (mức độ 1) và xóa mù chữ (mức độ 1); triển khai phổ cập bậc trung học có 84 xã đạt chuẩn. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát triển đội ngũ ngày càng lớn mạnh

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành cũng được tăng cường về số lượng, chuẩn hóa về trình độ, đảm bảo yêu cầu của việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. So với ngày đầu tái lập tỉnh chỉ có có 5.374 cán bộ, giáo viên thì đến nay, toàn ngành hiện có 14.849 người, trong đó gồm: 2.942 giáo viên mầm non, 8.210 giáo viên phổ thông, 145 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, 173 giảng viên cao đẳng, đại học, 2.108 nhân viên ở các cấp học và 1.271 cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao ở tất cả các cấp học, bậc học. Hiện nay tổng số cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 99,82%. Cấp học mầm non tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 84,97%, ở phổ thông tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 77,62%. Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp đều được nâng lên theo chuẩn và vượt chuẩn. Ở mầm non, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ trên chuẩn đạt 97,38%, trong đó trình độ đại học và thạc sỹ chiếm 89,07%. Giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ trên chuẩn chiếm tỷ lệ 88,87%, trong số đó cán bộ quản lý cấp tiểu học và trung học cơ sở có trình độ đại học và thạc sỹ chiếm tỷ lệ rất cao (94%). Ở cao đẳng, tỷ lệ giảng viên có học vị thạc sỹ, tiến sỹ đạt 97%. Hiện nay, trong toàn ngành có 18 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên có học vị tiến sỹ. Phần lớn nhà giáo có năng lực sư phạm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

Quan tâm đến giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa

Trong điều kiện hết sức khó khăn, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn; với sự nỗ lực sự khắc phục những gian nan, vất vả, sự kiên cường bám trường, bám lớp của các thầy cô giáo mà lực lượng xung kích là cán bộ, giáo viên miền núi; cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng, các lực lượng khác trên địa bàn và chi viện sức người, sức của của các huyện, thị xã đồng bằng trong tỉnh; sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, giáo dục miền núi Quảng Trị đã từng bước chuyển mình, xóa được “bản trắng” giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với đồng bằng.

  Các nguồn lực được tập trung ưu tiên cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là triển khai đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được thành lập, củng cố và ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của học sinh miền núi. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh và giáo viên.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tăng

Nhiều năm qua, ngành giáo dục Quảng Trị tập trung toàn lực cho việc đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục - đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên một cách vững chắc, đã tạo được nền tảng căn bản cho giáo dục mũi nhọn và giáo dục chất lượng cao. Giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục trí dục và kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm.

 Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thành tích em Văn Viết Đức đoạt ngôi vị

quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2015

Với sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, phát triển; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Kỳ thi THPT quốc gia hằng năm, kết quả thi tốt nghiệp học sinh tỉnh Quảng Trị ngang bằng hoặc có năm cao hơn tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chung của toàn quốc. Đối với sinh giỏi văn hóa, trong 30 năm qua, đã có hàng chục ngàn em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở cả 3 cấp: tiểu học, THCS và THPT. Số học sinh giỏi quốc gia lớp 12 từ năm 1999 đến 2019 toàn tỉnh đạt 457 giải. Bên cạnh đó, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi như giải Toán qua mạng Internet, trên máy tính Casio, các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, các cuộc thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế… Năm 2015 em Văn Viết Đức học sinh Trường THPT Thị Xã Quảng Trị đạt Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, năm 2017 em Phan Đăng Nhật Minh học sinh Trường THPT Hải Lăng giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, năm 2017 em Phạm Huy học sinh Trường THPT Thị Xã Quảng Trị đạt giải ba quốc tế Cuộc thi Khoa học kỹ thuật do Intel ISEF tổ chức, năm 2018 em Lê Thanh Tân Nhật học sinh Trường THPT Thị Xã Quảng Trị đạt Á quân Đường lên đỉnh Olympia, em Võ Thục Khánh Huyền, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, đạt huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học Singapore và Châu Á - SASMO 2017, em Đỗ Nguyễn An Huy, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt huy chương Bạc và em Lê Văn Tuấn, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Hình học Iran mở rộng năm 2018. Gần đây, em Thái Xuân Đăng, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt huy chương Bạc môn Tin học Olympic Châu Á – Thái Bình Dương... Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng cao, bình quân mỗi năm có khoảng 6.000 lượt thí sinh thi đỗ đại học, cao đẳng; xếp hạng của tỉnh theo điểm trung bình kết quả thi đại học, cao đẳng 5 năm trở lại đây đứng ở vị thứ từ 29 đến 32 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; nhiều học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học.

Với bề dày truyền thống tốt đẹp cùng những thành tích đã được ghi nhận, trong những năm qua, ngành giáo dục tỉnh nhà đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba (1995), Huân chương Lao động hạng Nhì (1999), Huân chương Lao động hạng Nhất (2006). Có 01 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (Trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh, năm 2000). Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn quốc năm 2011 và 2013, Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu toàn ngành năm 2012; năm 2010, 2013, 2017 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; năm 2014 được Bộ GD&ĐT công nhận và tặng Cờ đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi; năm 2017 được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; năm 2018 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Có 01 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (Trường THPT Vĩnh Linh, năm 2014). Tại Đại hội Thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015): Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị là 01 trong 02 sở ban ngành cấp tỉnh tiêu biểu nhất được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng, công nhận là điển hình tiên tiến toàn tỉnh giai đoạn 2010-2015.

Từ năm 1989 đến nay, toàn Ngành đã có 01 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 48 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; hàng ngàn cán bộ quản lý, giáo viên đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

Sau 30 dựng xây và phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị được xem là điểm sáng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nói riêng và cho cả nước nói chung.

Xác định những giải pháp đột phá phát triển Ngành thời gian tới

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Phát huy những kết quả đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển, kế thừa truyền thống và những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước tạo dựng nên, thời gian tới Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước về giáo dục đào tạo để ban hành các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương. Chuẩn bị chu đáo tất cả các điều kiện về kế hoạch, đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới đảm bảo khoa học, phù hợp với địa phương và hiệu quả đối với người học.

Hai là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh hợp lý, phù hợp với từng vùng, địa phương. Xây dựng phương án tự chủ tiến đến chuyển đổi mô hình từ công lập ra ngoài công lập tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. Tăng cường hơn nữa công tác xã hội hoá huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống trường lớp công lập và ngoài công lập; thực hiện công bằng trong giáo dục.

Ba là, nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị của ngành, coi trọng chất lượng xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong mỗi phòng ban, đơn vị, cơ sở giáo dục. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ tư, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, ứng xử văn hóa học đường và xây dựng môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo, chuyển từ dạy học chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất”, xây dựng “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học”; ngăn chặn “bệnh thành tích” trong giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chất lượng giáo dục, trường phổ thông dân tộc bán trú. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học. Tăng cường các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Thứ sáu, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển và thị trường lao động; tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học kết hợp với việc đẩy mạnh triển khai, hoàn thiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân.

Phấn khởi, tự hào và vững tin vào những thành quả đã đạt được, ngành Giáo dục tỉnh nhà luôn trân trọng biết ơn những tình cảm, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp, tạo điều kiện của các tổ chức, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, sự ủng hộ của nhân dân đồng thời tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cùng các em học sinh đối với sự phát của Ngành trong 30 năm qua. Trong chặng đường phía trước với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu mới, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của Ngành sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đoàn kết, sáng tạo; không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm, tận lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các chặng đường tiếp theo trên hành trình “dạy chữ, dạy người, nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” cho quê hương đất nước hôm nay và mai sau.

 

TS. Lê Thị Hương

TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 237
Tháng 09 : 22.550
Tháng trước : 35.844
Năm 2019 : 370.036