A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

QUY ĐỊNH

Thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận huyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nội dung Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận huyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

2. Nguyên tắc áp dụng;

3. Mức trợ cấp, thời gian hưởng;

4.Nguồn kinh phí thực hiện và trách nhiệm chi trả.

(Đính kèm Nghị quyết và Kế hoạch)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Quá trình thực hiện nếu giá nước kinh doanh, chi phí vận chuyển nước tăng hoặc giảm chênh lệch trên 20% và thời gian thiếu nước ngọt, sạch ở địa bàn thuộc phạm vi điều chỉnh có biến động thì UBND tỉnh đề xuất bổ sung, thay đổi và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để triển khai thực hiện./.

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: PHÒNG KHTC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 2.866
Tháng 04 : 52.628
Tháng trước : 108.088
Năm 2021 : 328.371