A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra

Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra đang là yêu cầu cấp thiết của ngành thanh tra, trong đó việc thực thi có hiệu quả kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra có vai trò hết sức quan trọng, quyết định hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở GD&ĐT tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trường TH, THCS&THPT Trưng Vương theo Quyết định số 1476/QĐ-SGDĐT ngày 08/12/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, qua kiểm tra thấy rằng:

Sau khi nhận được Kết luận thanh tra số 2151/KL-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thanh tra Trường TH, THCS&THPT Trưng Vương, nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận liên quan tiến hành rà soát đối chiếu đánh giá lại những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, những nội dung kết luận thanh tra. Triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo yêu cầu:

+ Nhà trường đã thực hiện quy trình công nhận chức danh Phó Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Thế Anh và bà Uông Thị Hoa theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thành lập Ban Kiểm soát đảm bảo đủ số lượng, thành phần theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT gồm có 03 thành viên.

+ Thành lập tổ chuyên môn đúng quy định tại Công văn số 750/SGDĐT-TCCB ngày 18/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thành lập tổ, khối trong các đơn vị trường học. Hiệu trưởng thành lập tổ và bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng – Kế toán, tổ Cấp dưỡng – Bán trú – Bảo vệ - Lái xe theo đúng quy định. Tuy nhiên, số lượng thành viên của mỗi tổ là khá đông (Tổ Năng khiếu: 19 người; Toán – Tin: 11 người; Lái xe – Bảo vệ - Phục vụ - Bán trú: 33 người; Tổ 1, 2, 3 + Tổ 4, 5: 32 người).

+ Nhà trường đã triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với các đối tượng miễn, giảm học phí theo Điều 7, Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

+ Thực hiện công khai các thông tin về cam kết chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất và học phí theo năm học trên công thông tin điện tử của đơn vị. Việc công khai đúng theo các biểu mẫu qui định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Các tổ chuyên môn đã triển khai sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại hướng dẫn của Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban KTNB trường học, xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch. Lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Mặc dù trong quá trình thực hiện Kết luận vẫn gặp những khó khăn khách quan và chủ quan như: Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp tác động nhiều đến công tác tổ chức và hoạt của đơn vị; là đơn vị tư thục, chủ động hoàn toàn về tài chính và các hoạt động của đơn vị nhưng Nhà trường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu, kiến nghị trong Kết luận thanh tra số 2151/KL-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thanh tra Trường TH, THCS&THPT Trưng Vương.


Tác giả: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 1.570
Tháng 02 : 81.868
Tháng trước : 86.021
Năm 2021 : 167.291